Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu Zakon), Županijska uprava za ceste Varaždinske županije koju zastupa Ravnatelj Tomislav Osonjački provodi PRETHODNO SAVJETOVANJE u postupku javne nabave male vrijednosti: Investicijsko održavanje – LC 25094 Poljanec, evidencijski broj nabave IO-01/2018. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu primjedaba i prijedloga. Prethodno savjetovanje će se održati u razdoblju od 11.04.2018. do 16.04.2018. godine. Sve primjedbe i prijedloge dostavite na mail adresu: zuc-varazdin@zuc-vz.hr.

Odluka_SP_01_2018

Prethodno_savjetovanje_IO_01_2018