Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Županijska uprava za ceste Varaždinske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 77/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na:

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
Gajeva 4
42000 Varaždin
Broj fax-a: 042 214 459
E-pošta: zuc-varazdin@zuc-vz.hr
Osobno u Županijsku upravu za ceste Varaždinske županije radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

 

Katalog informacija

 • Katalog informacija

  221.67 Kb, pdf
  Preuzmi

Dokumentacija 2018. godina

 • Financijski plan za 2018. godinu

  653.66 Kb, pdf
  Preuzmi
 • Suglasnost financijski plan 2018. godina

  255.83 Kb, pdf
  Preuzmi

Dokumentacija 2017. godina

 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu - izmjene i dopune - prosinac 2017. godine

  1.36 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu - izmjene i dopune - listopad 2017. godine

  1.23 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Financijski plan za 2017. godinu - izmjene i dopune

  1.70 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu

  4.62 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu - izmjene i dopune - kolovoz 2017. godine

  1.15 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu - izmjene i dopune - svibanj 2017. godine

  1.74 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu - izmjene i dopune

  1.72 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Financijski plan za 2017. godinu

  3.36 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu

  1.71 Mb, pdf
  Preuzmi

Dokumentacija 2016. godina

 • Izvješće o radu za 2016. godinu

  2.43 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu

  2.26 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu

  6.20 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Financijski plan za 2016. godinu

  5.65 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu

  2.99 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

  4.04 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Odluka o suglasnosti na financijski plan za 2016. godinu

  311.86 Kb, pdf
  Preuzmi
 • Izmjene i dopune plana građenja za 2016. godinu

  3.07 Mb, pdf
  Preuzmi

Dokumentacija 2015. godina

 • Financijski plan za 2015. godinu

  5.88 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu

  2.66 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu - Izmjene i dopune

  2.84 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu

  5.75 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu

  6.26 Mb, pdf
  Preuzmi
 • Izvješće o radu za 2015. godinu

  4.23 Mb, pdf
  Preuzmi