Preskoči na sadržaj

Pristupačnost

Internet stranica koristi kolačiće za pamćenje ovih postavki.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (http://zuc-vz.hr).

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su u većoj mjeri usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Dio postavljenih dokumenata u PDF formatu su skenirani dokumenti i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.
  • Neke slike na starim novostima nemaju alt tagove s opisima na hrvatskom jeziku.
  • Neki slike nemaju alt tagove jer se radi o karti vanjskog dobavljača.
  • Podizbornik koji se otvara prelaskom pokazivača preko njega nije moguće otvoriti putem tipkovnice, ali postoji alternativni put do istog sadržaja.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na internetskim stranicama Županijske uprave za ceste Varaždinske županije objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu: zuc-varazdin@zuc-vz.hr,
  • putem telefona: 042 214 403,
  • ili poštom na adresu: Gajeva 4, 42000 Varaždin.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica Županijske uprave za ceste Varaždinske županije nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nije udovoljila zahtjevu za pristupačnim informacijama, može se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.