Preskoči na sadržaj

Pristupačnost

Internet stranica koristi kolačiće za pamćenje ovih postavki.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Županijska uprava za ceste Varaždinske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na:

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
Gajeva 4
42000 Varaždin
Broj fax-a: 042 214 459
E-pošta: zuc-varazdin@zuc-vz.hr
Osobno u Županijsku upravu za ceste Varaždinske županije radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Upute, smjernice, obrasci – Pravo na pristup informacijama

Zakon o cestama-pročišćeni tekst