Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu Zakon), Županijska uprava za ceste Varaždinske županije koju zastupa Ravnatelj Tomislav Osonjački provodi PRETHODNO SAVJETOVANJE u postupku javne nabave velike vrijednosti redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije za razdoblje 2017. – 2021. godina.

Prethodno_savjetovanje_R_01_2017