Započeli su radovi na sanaciji opasnog zavoja u naselju Goruševnjak na području Općine Vinica. Radove financira Županijska uprava za ceste.