Završeni su radovi na sanaciji klizišta “Halić 3” na županijskoj cesti ŽC 2087. Radove financira Županijska uprava za ceste a izvodi NIGRAD d.o.o., Varaždin.

 

halic_iii_1  halic_iii_2