Preskoči na sadržaj

Pristupačnost

Internet stranica koristi kolačiće za pamćenje ovih postavki.

Podatci o javnom naručitelju:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Varaždinske županije

Gajeva 4, Varaždin 42000
Ravnatelj: Tomislav Osonjački, dipl. ing.
MB: 1284827
OIB: 74640705361
tel: 042/21 44 03
fax: 042/21 44 59
e-mail:  zuc-varazdin@zuc-vz.hr

OBAVIJEST – Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  • LUPS, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, Pavlinska  5, 42000 Varaždin, OIB:  99736926825
  • KUL INVEST, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, Pavlinska  5, 42000 Varaždin, OIB:  16136380423