Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu Zakon), Županijska uprava za ceste Varaždinske županije koju zastupa Ravnatelj Tomislav Osonjački provodi PRETHODNO SAVJETOVANJE u postupku javne nabave male vrijednosti: Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu primjedaba i prijedloga. Prethodno savjetovanje će se održati u razdoblju od 22.02.2017. do 27.02.2017. godine. Sve primjedbe i prijedloge dostavite na mail adresu: zuc-varazdin@zuc-vz.hr.

 

Prethodno_savjetovanje_IO_01_2017

DZN_IO_01_2017

Izvjesce prethodno savjetovanje IO-01/2017